Pages Navigation Menu

Kilisemizin Tanıtımı

Kilisemiz düzenli olarak 1994 yılından beri, İsa Mesih'in öğretileri doğrultusunda ve yasaların sağlamış olduğu haklara dayanarak önce evlerde toplanıp ibadetlerini yapan bir topluluktur. Büyüyen kilisemiz, zamanla daha geniş bir ibadet yerine ihtiyaç duydu ve 2003 yılından itibaren, içinde bulunduğumuz binayı kullanmaya başladı. Kilisemizin üyeleri ciddi bir araştırmanın sonucunda İncil'in öğretilerini benimseyen ve İsa Mesih'i kabul eden çoğunlukla yerli kişilerden oluşmaktadır.

Kilisemizin İnancı

Kilisemiz Protestan olarak anıldığı halde esasen herhangi bir mezhebe ya da merkeze bağlı değildir. Mezhepten çok kilisemiz İsa Mesih'in İncil'de açıklanan sade öğretilerine sadık kalmaya çalışan bir topluluktur. Ayrıca Türkiye'de bizim gibi birçok kilise vardır ve onlarla kardeşlik bağı içerisindeyiz. Kilisemiz özellikle samimi bir şekilde İncil'i araştırmak isteyen herkese açıktır. Bizce, din bir miras değil, kişisel bir seçimdir, dolayısıyla herkes doğduğu yer ne olursa olsun Allah'ın bağışladığı hür iradeyle tüm inançları karşılaştırıp gerçeği bulana kadar durmamalı. Çünkü eninde sonunda hepimiz Allah'a hesap vereceğiz, bu yüzden inandıklarımızdan emin olmak gerekir.